Informacja zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

rejon 1

rejon 2

rejon 3

rejon 4

Jak segregować odpady

rejon 1

rejon 2

rejon 3

rejon 4

trudnodostępne

jak segregować odpady

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Rejon 1 Gmina Przedbórz:                             

miejscowości

ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia. 

miesiąc

Grudzień 2020

Styczeń
2021

Luty
2021

Marzec
2021

Kwiecień
2021

Maj
2021

Czerwiec
2021

Lipiec
2021

Sierpień
2021

Wrzesień
2021

Październik
2021

Listopad
2021

Grudzień
2021

Zmieszane odpady

7,21

4,18

1,15

1,15,29

12,26

10,24

7,21

5,19

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat.

9,23

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Popiół

9,23

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Bio

9,23

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Papier

23

20

17

31

28

26

23

21

18

29

27

24

22

Szkło

23

20

17

31

28

26

23

21

18

29

27

24

22

PSZOK

11

15

5

5

2

7

11

9

6

10

8

12

10

Gabaryty

23

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

2

-

 

Rejon 2 Gmina Przedbórz:

miejscowości

ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S.Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.

miesiąc

Grudzień 2020

Styczeń
2021

Luty
2021

Marzec
2021

Kwiecień
2021

Maj
2021

Czerwiec
2021

Lipiec
2021

Sierpień
2021

Wrzesień
2021

Październik
2021

Listopad
2021

Grudzień
2021

Zmieszane odpady

8,22

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

    7,21

Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat.

10,22

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

10,25

    9,23

Popiół

10,22

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

10,25

   9,23

Bio

10,22

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

10,25

   9,23

Papier

22

21

18

18

29

27

24

22

19

30

28

25

    23

Szkło

22

21

18

18

29

27

24

22

19

30

28

25

    23

PSZOK

11

15

5

5

2

7

11

9

6

10

8

12

    10

Gabaryty

23

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

2

-

 

Rejon 3 Gmina Przedbórz: 

miejscowości

Budy Nosalewickie, Chałupy+ Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przyłanki-Lesniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, , Gustawów- Leśniczówka   

miesiąc

Grudzień 2020

Styczeń
2021

Luty
2021

Marzec
2021

Kwiecień
2021

Maj
2021

Czerwiec
2021

Lipiec
2021

Sierpień
2021

Wrzesień
2021

Październik
2021

Listopad
2021

Grudzień
2021

Zmieszane odpady

14,28

11,25

8,22

8,22

6,19

4,17,31

14,28

12,26

9,23

6,20

4,18

2,15,29

13,27

Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat.

15,29

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Popiół

15,29

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Bio

15,29

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Papier

29

26

23

23

20

18

29

27

24

21

19

30

28

Szkło

29

26

23

23

20

18

29

27

24

21

19

30

28

PSZOK

18

22

12

12

16

14

18

16

13

17

15

19

17

Gabaryty

23

-

-

-

23

-

-

-

-

-

-

3

-

 

Rejon 4 Gmina Przedbórz: 

miejscowość Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny., Piskorzyniec. Jabłonna, Wyrębiska

miesiąc

Grudzień 2020

Styczeń
2021

Luty
2021

Marzec
2021

Kwiecień
2021

Maj
2021

Czerwiec
2021

Lipiec
2021

Sierpień
2021

Wrzesień
2021

Październik
2021

Listopad
2021

Grudzień
2021

Zmieszane odpady

16,30

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat.

17,31

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

2,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Popiół

17,31

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

2,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Bio

17,31

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

2,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Papier

31

28

25

25

22

20

17

29

26

23

21

18

30

Szkło

31

28

25

25

22

20

17

29

26

23

21

18

30

PSZOK

18

22

12

12

16

14

18

16

13

17

15

19

17

Gabaryty

23

-

-

-

23

-

-

-

-

-

-

3

-

 

Terminy odbioru trudnodostępne dojazdy:

11.12.2020

15.01.2020

12.02.2021

19.03.2021

10.04.2021

08.05.2021

11.06.2021

09.07.2021

13.08.2021

17.09.2021

15.10.2021

19.11.2021

17.12.2021

 

Do pobrania wersje pdf:

Rejon 1
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia.

Rejon 2
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.

Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przylanki - Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów-Leśniczówka.

Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzka, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska.

Jak segregować odpady

 

Informuję , że od miesiąca listopada 2020 r. obowiązuje jednolita stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim:

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości - 22,00 zł miesięcznie,

2) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości - 44,00 zł miesięcznie,

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 cyt. ustawy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać każdorazowo bez wezwania, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności, tj. za styczeń i luty - do 10 lutego, za marzec i kwiecień - do 10 kwietnia, za maj i czerwiec - do 10 czerwca, za lipiec i sierpień - do 10 sierpnia, za wrzesień i październik - do 10 października, za listopad i grudzień - do 10 grudnia danego roku, przelewem na rachunek bankowy Gminy Przedbórz nr 29 8988 0001 0000 0012 2874 0376, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Do pobrania:

wersja pdf

Podkategorie