Informujemy, że od miesiąca lutego 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 stycznia 2020 r. ustalono:

1) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w wysokości:

a) na terenie miejskim - 22,00 zł miesięcznie,

b) na terenie wiejskim - 20,00 zł miesięcznie;

2) stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

a) na terenie miejskim - 44,00 zł miesięcznie,

b) na terenie wiejskim - 40,00 miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 cyt. ustawy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać każdorazowo bez wezwania, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności, tj. za styczeń i luty - do 10 lutego, za marzec i kwiecień - do 10 kwietnia, za maj i czerwiec - do 10 czerwca, za lipiec i sierpień - do 10 sierpnia, za wrzesień i październik - do 10 października, za listopad i grudzień - do 10 grudnia danego roku, przelewem na rachunek bankowy Gminy Przedbórz nr 29 8988 0001 0000 0012 2874 0376, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Harmonogram na wrzesień, październik, listopad 2020 r.

Rejon 1
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia.

Rejon 2
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.

Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przylanki - Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów-Leśniczówka.

Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzka, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska.

 Jak segregować odpady

 


Harmonogram 2020 r. - Rejon 1
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia.

Harmonogram 2020 r. - Rejon 2
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.

Harmonogram 2020 r. - Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przylanki - Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów-Leśniczówka.

Harmonogram 2020 r. - Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzka, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska.

 

Informacja - jak segregować odpady

Ostatecznie zatwierdzone harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od stycznia do sierpnia 2020 wraz z ulotką informacyjną będą dostarczane sukcesywnie do mieszkańców Gminy Przedbórz przez firmę Paver Sp. z o.o. w miesiącu styczniu br.

Harmonogram 2020 Rejon 1 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
13,27 - poniedziałek Odpady zmieszane
14,28 - wtorek Odpady segregowane
31 - piątek

PSZOK – ul. Spacerowa 6 w Przedborzu

20 - poniedziałek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Harmonogram 2020 Rejon 2 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
16,30 - czwartek Odpady zmieszane
15,29 - środa Odpady segregowane
31 - piątek PSZOK –  ul. Spacerowa 6 w Przedborzu
21 - wtorek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Harmonogram 2020 Rejon 3 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przyłanki-Lesniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów- Leśniczówka

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
24 - piątek Odpady zmieszane
25 - sobota Odpady segregowane
25 - sobota PSZOK – ul. Spacerowa 6 w Przedborzu
21 - wtorek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Harmonogram 2020 Rejon 4 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
22 - środa Odpady zmieszane
23 - czwartek Odpady segregowane
25 - sobota PSZOK – Przy drodze do miejscowości Góry Suche
20 - poniedziałek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 7.00 rano.
Zbiórka odpadów odbywa się w godz. 7.00 – 18.00.
Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych!

Odpady będzie odbierać firma PAVER Sp. z o.o., Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa

Podkategorie