Autor pytania: Adam Sobański

Treść pytania:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 31 grudnia 2011 r. kończy się migracja wpisów z gmin. Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostawał organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Niestety nawet pana małżonki wpis nie został zmigrowany do bazy.


Odpowiedź:

Proces migracji z aplikacji SAGED do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej został rozpoczęty w naszej Gminie 29.12.2011 r., a więc przed upływem wyznaczonego terminu, tj. 31.12.2011 r.
Prawdą jest, że w pierwszych dniach tego roku przeemigrowane wpisy  nie były widoczne dla niezarejestrowanych przeglądających. Jednak przyczyną takiego stanu był przedłużający się proces weryfikacji wpisów, na który nie mieliśmy żadnego wpływu. Tak więc Gmina Przedbórz dopełniła swoich obowiązków w zakresie przekazania wpisów widniejących w ewidencji działalności gospodarczej tutejszego urzędu do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej w wyznaczonym terminie.

 

Burmistrz Miłosz Naczyński