www206W dniu 25 października 2014 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyło się podsumowanie i zakończenie wiosenno-jesiennej edycji projektu „Kolorowa Lokomotywa – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę”. Honorowy Patronat nad projektem objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzki Dom Kultury.


Ideą projektu było stworzenie programu edukacji ekologicznej, który łączył warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony środowiska i pielęgnowania najbliższego otoczenia.
Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane były na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”.
Dzieci z MDK Przedbórz wzięły udział w sześciu typach warsztatów, tj.:
•    Warsztat z tkaniny i koronki – Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
•    Warsztat z filcowania na mokro – Łódzki Dom Kultury w Łodzi.
•    Warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
•    Warsztat odzyskiwania i produkcji papieru - Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
•    Warsztaty ze scenografii ekologicznej – Politechnika Łódzka, Instytut Architektury
i Urbanistyki.
•    Warsztat teatralny – MDK Przedbórz

Podczas gali finałowej dyrektor MDK Przedbórz – Halina Mikuszewska odebrała od dyrektora Łódzkiego Domu Kultury  - Jacka Sokalskiego wyróżnienie za przygotowany spektakl teatralny „Ptasie radio” oraz nagrody i certyfikaty dla dzieci uczestniczących w projekcie.
W niedzielę 26 października br. dzieci po raz kolejny przedstawiły na scenie MDK spektakl „Ptasie radio”. Tym razem dla rodziców i dziadków oraz mieszkańców miasta i gminy Przedbórz. Na zakończenie, wszystkie dzieci otrzymały nagrody z rąk Burmistrza Miasta Przedborza Miłosza Naczyńskiego oraz dyrektor MDK Haliny Mikuszewskiej.
Dyrektor MDK składa serdeczne podziękowania dla Pani Haliny Wyciszkiewicz, Pani Małgorzaty Morawiec i Pani Wioletty Kowalskiej za pomoc w przygotowaniu spektaklu teatralnego „Ptasie radio”, dzieciom za piękną grę aktorską oraz rodzicom za zgodę na udział dzieci w projekcie.

Tekst: MDK Przedbórz
Zdjęcia: MDK Przedbórz, Dariusz Sommerfeld