IMG 8368W dniach 4-5 listopada 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu odbył się Konkurs Matematyczny "Mistrz Matematyki 2014" skierowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Przedborza Miłosza Naczyńskiego oraz Wójta Gminy Masłowice Bogusława Gontkowskiego.

Organizatorami konkursu byli: Miejski Dom Kultury w Przedborzu oraz nauczyciele matematyki z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Strzelcach Małych.
Pierwszy etap został przeprowadzony w następujących szkołach:
1. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Małych,
2. Szkoła Podstawowa w Przedborzu,
3. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych,
4. Szkoła Podstawowa w Kodrębie,
5. Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
6. Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Małych,
7. Publiczne Gimnazjum w Kodrębie,
8. Publiczne Gimnazjum w Przedborzu.
Do finału konkursu zakwalifikowano uczniów z najwyższą ilością punktów, po trzy osoby z każdej szkoły podstawowej oraz po cztery osoby z każdego gimnazjum. Uczniowie przez 60 minut zmagali się z zadaniami konkursowymi o podwyższonym stopniu trudności.
Po sprawdzeniu prac przez komisje konkursowe dokonano ogłoszenia wyników. Uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu w kategorii szkół podstawowych dokonali: P. Bogusław Gontkowski - Wójt Gminy Masłowice, P. Zofia Bartnik - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Powiatu Radomszczańskiego oraz P. Grażyna Strojkowska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu. W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody wręczali: P. Miłosz Naczyński - Burmistrz Miasta Przedborza oraz P. Zofia Bartnik – Radna Powiatu Radomszczańskiego.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują sponsorom pamiątkowych nagród: Powiatowi Radomszczańskiemu, P. Zofii Bartnik, P. Bogusławowi Gontkowskiemu, P. Miłoszowi Naczyńskiemu oraz P. Antoniemu Różyckiemu za przygotowanie słodkiego poczęstunku. Organizatorzy składają gratulacje wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu życząc jednocześnie dlaszych sukcesów edukacyjnych.

WYNIKI KONKURSU:
KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce – Kamila Soboń SP w Rzejowicach
II miejsce – Martyna Baran SP w Przedborzu
III miejsce – Patrycja Dziedzic SP w Strzelcach Małych

KATEGORIA GIMNAZJA
Klasy I-II
I miejsce – Maria Matysiak PG w Kodrębie
II miejsce – Mariusz Kępiński PG w Strzelcach Małych
III miejsce – Wiktoria Obarzanek PG w Przedborzu

Klasy III
I miejsce – Mateusz Węgrzyński PG w Kodrębie
II miejsce – Dawid Łyp PG w Kodrębie
III miejsce – Karolina Strzelczyk PG w Strzelcach Małych

Tekst i zdjęcia: MDK Przedbórz