sdsJuż od kilku miesięcy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W styczniu br. odbyło się uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyły lokalne władze i zaproszeni goście. Zarówno uczestnicy zajęć w ŚDS jak i kadra tam zatrudniona wykazali się już nie małym dorobkiem. Lokalna telewizja oraz gazety z dużym zainteresowaniem obserwują działalność ponieważ jest to pierwsza tego typu placówka w powiecie radomszczańskim.

Dom przeznaczony jest dla 30 osób z lekką dysfunkcją psychiczną. Zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne organizują terapeuci zatrudnieni na umowę o pracę. Uczestnicy zajęć skierowani do ŚDS w Gaju decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika MGOPS w Przedborzu mają zapewniony bezpłatny posiłek, możliwość skorzystania z porady psychologa i psychiatry. Ciekawe zajęcia, miła atmosfera i przyjazna kadra to charakteryzuje nowo otwartą placówkę. Ci, którzy już tam są mówią o niej: ”nasz dom”.