Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Ing. Milana Strakosa

byłego Burmistrza Miasta Partnerskiego Pribor

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Burmistrz Miasta Przedborza – Miłosz Naczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej  - Krzysztof Zawisza
oraz Rada Miejska  w Przedborzu

Zawiadamiamy, iż uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 marca 2015 roku o godz 15.30 w mieście Pribor (Czechy).

 

nekrolog2