Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie wielkanocnym na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Technika wykonania prac dowolna.

Palmy należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, tel. (44) 781-22-43, w terminie do 20 marca 2015 roku.
Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 marca 2015 roku.
Lista osób nagrodzonych zostanie podana na stronie biblioteki: www.biblioteka.przedborz.com.pl

k biblioteka