Burmistrz Miasta Przedborza informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych ze środków unijnych. Wysokość wkładu własnego wynosić będzie ok. 30% wartości montowanej instalacji solarnej.  

    Osoby zainteresowane powinny posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości.
    Bliższe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, w Referacie Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych (pokój nr 7) lub pod nr tel. 44 781 22 61 wew. 13 lub wew. 23 w godz. 7.30 do  15.30 w dniach od 13.04.2015r. do 22.04.2015r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o szybki kontakt ze względu na ograniczony czas naboru wniosków.


Ogłoszenie