W dniach 1 – 3 maja w Przedborzu odbędą się 17. Polonijne Warsztaty Artystyczne.  W bieżącym roku na warsztaty przyjedzie ponad 250 uczestników z Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Mołdawii oraz Anglii i Szwecji.

Warsztaty to impreza cykliczna organizowana każdego roku dla środowisk polonijnych z różnych krajów. W ramach projektu organizowane będą warsztaty wokalne, muzyczne, taneczne i recytatorskie, prezentacje programów artystycznych, koncerty patriotyczno – religijne, recitale, wycieczki, zwiedzanie Przedborza oraz koncert finałowy.
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.
Celem projektu jest umacnianie więzi narodowych między Polonią, a Polakami w kraju poprzez stworzenie szans w dostępie do wiedzy o Polsce, polskiej kulturze, tradycjach i obyczajach oraz doskonalenie języka polskiego wśród polskiej diaspory.
Organizatorem warsztatów jest Towarzystwo im. Marii Konopnickiej i Miejski Dom Kultury w Przedborzu.
Serdecznie zapraszamy na polonijną majówkę do Przedborza.