Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu zakończyła realizację projektu „Aktywna integracja w gminie Przedbórz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Kapitał Ludzki.

Projekt był realizowany od 01.10.2008 r. do 28.02.2009 r. Celem projektu była integracja mieszkańców gminy Przedbórz na rzecz rozwoju lokalnego. Uczestnicy szkoleń podnieśli swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, dowiedzieli się jak wprowadzać zmiany w środowisku lokalnym, jak korzystnie współpracować, jak tworzyć projekty lokalne i pozyskiwać środki na realizację wyznaczonych celów.

 

Szkolenia przeprowadzono w dniach 25-26 listopad 2008 r., 9-10 grudzień 2008 r., 19-20 styczeń 2009 r. i 26-27 styczeń 2009 rok. Tematy szkoleń: "Jak wprowadzać zmiany w środowisku lokalnym", "Aspekty prawne funkcjonowania Stowarzyszeń", "Budowanie partnerstw lokalnych", "Od pomysłu do projektu". W dniu 24.02.2009 r. odbyło się spotkanie podsumowujące. Szkolenia przeprowadzili Trenerzy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w Łodzi.

 

W dniach 18-19 luty 2009 r. odbyła się wizyta studyjna do miejscowości o podobnej historii związanej z Kazimierzem Wielkim. Uczestnicy pojechali do Drzewicy (miejscowości, która realizuje podobny projekt integrujący mieszkańców) i do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy wizyty studyjnej dowiedzieli się jak można wykorzystać potencjał miasta i gminy na rzecz jego rozwoju, wysłuchali wykładów na temat historii obydwóch miejscowości i zwiedzili zabytki z nimi związane. Wyjazd miał charakter integracyjny, wymianę poglądów, doświadczeń.

 

 

Warsztaty:

 

 

Wizyta studyjna - Drzewica:

 

 

Wizyta studyjna - Kazimierz Dolny: