IMGP9306mUroczystość przekazania samochodu bojowego po karosażu odbyła się w dniu 21 maja 2009r. Obchody rozpoczęła Msza Św. Polowa, którą odprawił kapelan strażaków ks. Marcin Rębiś i proboszcz parafii Skotniki ks. Wiesław Mazur. W uroczystości uczestniczyli goście zaproszeni: Pani Ozga Krystyna Wicewojewoda członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi - Pan Andrzej Gapiński, Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Andrzej Budzyński, Komendant Powiatowy PSP w Radomsku, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedbórz, Radni Rady Miejskiej w Przedborzu, członkowie OSP Przedbórz, Góry Mokre, Skotniki, Józefów Stary oraz mieszkańcy wsi Józefów Stary.

 

Po zakończeniu Mszy Św. odbyła się uroczystość przekazania samochodów dla jednostki OSP Józefów Stary po karosażu oraz wyremontowanego samochodu dla OSP Przedbórz.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia za Zasługi Dla Pożarnictwa. Srebrnym Medalem zostali odznaczeni: Burmistrz Miasta Przedborza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedbórz, Wzorową Odznaką Wzorowy Strażak odznaczony został Komendant MG OSP Przedbórz. Odznaczeń dokonali Pani Krystyna Ozga Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, Komendant Powiatowy PSP w Radomsku i Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

Burmistrz Miasta podziękował osobom, które przyczyniły się do sfinansowania karosażu samochodu Star 266 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazał kwotę 50000.00 zł, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 40000,00 zł oraz Gmina Przedbórz 10000,00 zł) a także strażakom za zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze i pracę na rzecz ochrony pożarowej.

Tekst: J.M.

 

Galeria 1

Galeria 2