Dzieci, Rada Rodziców, Dyrekcja oraz Personel Samorządowego Przedszkola w Przedszkolu zapraszają na EKO-PIKNIK, który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2009 r. o godz. 15.00 w ogrodzie przedszkolnym.
W programie: występy wszystkich grup przedszkolnych, wystawa prac, kulinarne przysmaki, konkursy, loteria fantowa (każdy los wygrywa).
Szczegółowy harmonogram w załączniku.