Wszystkich miłośników słowa pisanego zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Mojej Ojczyźnie. Konkurs adresowany jest do poetów amatorów z terenu Polski. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w terminie do 30 czerwca 2009 r. na adres Towarzystwa Marii Konopnickiej dwóch niepublikowanych dotąd utworów o tematyce partiotycznej. Dokładne informacje zawarte są w regulaminie konkursu.
Tekst: MDK