f_euW dniu 8 lipca 2009r.  na stronie internetowej Komisji Europejskiej ukazała się lista projektów, którym zostanie przyznany grant w ramach Programu Współpracy Miast Bliźniaczych z funduszy Unii Europejskiej. Informujemy, iż jedną z gmin, która otrzymała dofinansowanie jest nasza Gmina, która zabiega o współpracę z Miastem Pribor w Czechach.
W dniach 13-16 sierpnia 2009r. Przedbórz gościł będzie delegację z Miasta Pribor złożoną z przedstawicieli władz, kultury, edukacji,  środowisk lokalnych oraz młodzieży. W ramach tej wizyty odbędą się spotkania, dyskusje i warsztaty m.in. o tradycji, kulturze, edukacji i współpracy gospodarczej. Zaproszeni goście będą mogli skosztować przedborskiego specjału, którym jest kugiel.
Wizyta zaproszonych gości przyczyni się do nawiązania wszechstronnej współpracy czego uwieńczeniem będzie podpisanie przez Burmistrza Miasta Przedborza mgr inż. Miłosza Naczyńskiego oraz Starosty Pribora Milana Strakosa Porozumienia o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Gminą Przedbórz a Miastem Pribor.