Z przyjemnością informujemy, że projekt pod nazwą "Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap I" został zakwalifikowany do dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej został złożony przez Gminę Przedbórz w lutym 2009r. i był on jednym spośród 125 łożonych wniosków w naborze, który się odbył w dniach 2 lutego – 2 kwietnia 2009 roku.

Uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy odbędzie się w dniu 2 września br.

Więcej o inwestycji tutaj.