f_euPribor - miasto położone nad rzeką Lubinou zostało założone w XIII w. na trasie starego szlaku handlowego, wiodącego z Moraw na Śląsk. Okres ten zostawił ślady w architekturze: regularny plan miasta z prostokątnym rynkiem, pozostałości średniowiecznych fortyfikacji i gotycki kościół Narodzenia Marii Panny. Z doby renesansu pochodzą mieszczańskie domy na trzech ścianach rynku zdobione podcieniami. Elementy baroku zachowały się na fasadach domów, w kształcie maryjnej kolumny oraz przede wszystkim w architekturze wczesnobarokowego pijarskiego domu studenckiego - tradycyjnego ośrodka kształcenia, wg projektu wiedeńskiego architekta G. P. Tencalli. Dziś znajduje się tu regionalne muzeum z ekspozycją poświęconą osobie i twórczości Sigmunda Freuda, który urodził się w tym mieście. Na Zámečnickiej ulicy znajduje się jego dom rodzinny z pamiątkową tablicą.

W dniach 13 – 16 sierpnia mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie delegację z miasta Pribor znajdującego się w Czechach, w skład której wchodzili Burmistrz Miasta Pribora Ing. Milan Strakos, Zastępca Bohuslav Meier, radni, przedstawiciele oświaty, kultury, sportu, przedsiębiorcy oraz młodzież.

W pierwszym dniu pobytu tj. 13 sierpnia Burmistrz Miasta Przedborza Pan Miłosz Naczyński, Sekretarz Miasta Przedborza Pan Wojciech Karbownik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Pan Krzysztof Zawisza uroczyście powitali delegację z Pribora, miasta z którym Przedbórz rozpoczyna współpracę. Goście zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie, po czym przybyli do Przedborza gdzie mieli okazję skosztować naszego lokalnego specjału, którym jest przedborski kugiel.

W drugim dniu wizyty tj. 14.08.2009r. w Ratuszu odbyło się spotkanie inaugurujące pobyt połączone z dyskusją na temat roku innowacji w Europie, odbyły się rozmowy poświęcone tradycji, kulturze.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele oświaty, kultury m.in., Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego - Pani Henryka Cieciura, Dyrektor Muzeum Ziemi Przedborskiej - Pan Tadeusz Michalski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu - Pani Małgorzata Błaszczyk oraz nauczyciele i inni zaproszeni Goście. Kilka słów wygłosiła Pani Joanna Rutowicz – nauczyciel historii w tutejszym gimnazjum. Goście zwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną po której oprowadziła ich Dyrektor biblioteki Pani Sylwia Tymińska, zwiedzili również Muzeum Ziemi Przedborskiej, po którym oprowadził ich Dyrektor Pan Tadeusz Michalski. W godzinach popołudniowych w ramach integracji odbył się towarzyski mecz pomiędzy urzędnikami z zaproszonego miasta a pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu, po którym zaproszeni Goście udali się na spływ kajakowy. W tym samym czasie młodzież z Pribora i Przedborza rozegrała turniej piłki nożnej oraz siatkowej na boisku Orlik.

W trzecim dniu wizyty tj. 15.08.2009r. odbyło się spotkanie w Ratuszu poświęcone sposobom pozyskiwania funduszy europejskich. Referat na ten temat wygłosiła Pani Renata Koska. Goście i lokalna społeczność dyskutowali o sposobach pozyskiwania funduszy, odbyła się wymiana doświadczeń. Gościem specjalnym tych warsztatów był prof. Zygmunt Wnuk.Po południu zaproszeni Goście mieli możliwość zwiedzenia regionu tj. odwiedzili m.in. zlokalizowany w Starej Wsi Ośrodek Sztuk Walki DOJO, Rezerwat Murawy Dobromierskie i Bukową Górę wchodzące w skład Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

W ostatnim dniu wizyty odbyły się warsztaty pn. „Europa bliżej nas”, które w Ratuszu poprowadził nauczyciel geografii Pan Wojciech Dziuba wraz z młodzieżą z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu. Na warsztaty zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy.

Uwieńczeniem pobytu delegacji z Czech było uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Przedbórz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Przedborza Pana Miłosza Naczyńskiego a Miastem Pribor reprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza Miasta Pribora Pana Bohuslava Maier.

Późnym popołudniem po obejrzeniu finałowych występów artystów przybyłych na Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej goście z miasta partnerskiego zakończyli wizytę.

Tekst:  A.A.

 

Zdjęcia z dnia 13.08.2009 r.

Zdjęcia z dnia 14.08.2009 r.

Zdjęcia z dnia 14.08.2009 r. - zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zdjęcia z dnia 15.08.2009 r.

Zdjęcia z dnia 16.08.2009 r.