jubileusz50
Z przyjemnością Państwa informujemy, że w dniu 9 października 2009 roku została zorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Przedborzu uroczystość z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Jubileusz poprowadziła Pani Renata Koska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Uroczystość odbyła się w Sali Konferencyjnej Ratusza Miejskiego. Te wspólnie przeżytych 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy,ale także za radość płynącą z życia rodzinnego, Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami, które w imieniu Państwa wręczył im Burmistrz Miasta Przedborza - Pan Miłosz Naczyński. Obecni na uroczystości - Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu - Pan Krzysztof Zawisza, Sekretarz Miasta - Pan Wojciech Karbownik oraz Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Aleksego w Przedborzu - ksiądz Stanisław Szczypior, życząc powodzenia na następne lata, wręczyli Szacownym Jubilatom upominki, dyplomy i kwiaty. Po dekoracji, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Pani Renata Koska, wzniosła uroczysty toast oraz zostało odśpiewane dla Jubilatów 100 lat. Aby uczcić tę niecodzienną rocznicę przygotowano uroczysty poczęstunek. Spotkanie przebiegało w pełnej serdeczności atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat.

Kłaniając się nisko wszystkim Parom Małżeńskim, Państwu Krystynie i Stanisławowi Wojtaszkom, Zofii i Jerzemu Sztanderom, Marcie i Antoniemu Tomaszewskim, Krystynie i Stanisławowi Auguścikom, Mariannie i Janowi Świerczynom, Mariannie i Kazimierzowi Gumiennym, Teresie i Henrykowi Baranom, Krystynie i Stefanowi Stolczykom, Kazimierze i Michałowi Kocimskim, Krystynie i Eugeniuszowi Wojnarowskim, Stanisławie i Henrykowi Krzyżanowskim, Helenie i Stanisławowi Świerczyńskim, Irenie i Kazimierzowi Młynarczykom, Teresie i Stanisławowi Marszalikom, Danucie i Stefanowi Margielewskim oraz Janinie i Ryszardowi Duńskim, życzymy jeszcze wielu wspólnie przezytych lat w szczęściu i zdrowiu.

Tekst: R.K.