DSC05814mDnia 10.11.2009r. w Przedborzu odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod przyszłe Gimnazjum im. Jana Pawła II. Poświęcenia aktu erekcyjnego i placu budowy dokonał Ks. Bp Adam Odzimek. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Aleksego w Przedborzu. Po Mszy Św. władze gminne oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Ks. Bp Adam Odzimek, Ks. Kan. Stanisław Szczypior, Poseł na Sejm – Krzysztof Maciejewski, Poseł na Sejm – Robert Telus, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Pani - Mariola Mirecka, Radny Sejmiku woj. Łódzkiego - Witold Witczak, Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego – Wojciech Szwedowski, Wójt Gminy Wielgomłyny – Bogdan Witaszczyk, Prezes Zarządu INTERBUD – Henryk Zajęcki, Prezes Banku Spółdzielczego w Przedborzu – Stanisław Janiec, Prof. dr hab. Zygmunt Wnuk, Prezes Cechu Rzemiosł Różnych w Przedborzu - Zenon Dudkiewicz, Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu – Andrzej Ścisłowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku – Podinspektor Piotr Nowicki, Radny Powiatowy Ireneusz Kraś oraz Radni Rady Miejskiej w Przedborzu, Dyrektorzy Placówek Oświatowych w Przedborzu, Nauczyciele, Nauczyciele Seniorzy, Orkiestra Przedborska, Zarząd OSP w Przedborzu, poczty sztandarowe, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy, udali się na plac budowy, gdzie Burmistrz Miasta Przedborza przywitał wszystkich zgromadzonych oraz udzielił głosu: Posłowi na Sejm Panu Krzysztofowi Maciejewskiemu, Posłowi na Sejm Panu – Robertowi Telusowi, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Pani- Marioli Mireckiej.
Budynek przyszłego gimnazjum będzie posiadał m.in. 12 sal lekcyjnych w tym sale specjalistyczne (sale: fizyczna, biologiczna i chemiczna) z magazynami podręcznymi. Obiekt docelowo zostanie wyposażony w trzy klatki schodowe oraz windę.

Fot. P. Grabalski

Tekst: P.M.