Z przyjemnością informujemy, że projekt pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I część I i III" został zakwalifikowany do dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej został złożony przez Gminę Przedbórz 29 maja 2009 i był on jednym spośród 116 złożonych wniosków w naborze dotyczącym gospodarki wodno – ściekowej, który odbył się w dniach 4 – 29 maja 2009 roku.  Wniosek Gminy Przedbórz znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej operacji zakwalifikowanych do współfinansowania.

Uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy odbędzie się w dniu 26 listopada br.

W związku z powyższym prace budowlane związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w ramach I etapu, która obejmuje ulicę Piotrkowską, Majowa Góra i Lipową rozpoczną się w I połowie przyszłego roku.

W przygotowaniu znajduje się kolejny wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w pozostałej części miasta.