W dniach 7-8 listopada 2009 r. w Przedborzu i Górach Mokrych odbył się kolejny XIX Ogólnopolski Konkurs Piosenki Ekologicznej, połączony z prelekcjami poświęconymi ekologii, ochronie przyrody oraz turystyce. Tegorocznym prelegentem był nasz znany Rodak prof. dr Zygmunt Wnuk. Tematyka tekstów wykonywanych przez tegorocznych uczestników związana była z ochroną środowiska, z ekologią, piosenką edukacyjną, uczącą jak dbać i chronić przyrodę. Wśród publiczności przybyłej na Konkurs Piosenki Ekologicznej dominowały dzieci oraz młodzież z 5 szkół z terenu gminy Przedbórz oraz sąsiednich szkół woj. świętokrzyskiego. Należy podkreślić, iż od kilkunastu lat w organizowanych przez Towarzystwo im. Marii Konopnickiej imprezach i konkursach związanych z ekologią wspiera nas finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Również tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Piosenki Ekologicznej nie mógłby się odbyć, gdyby nie jego pomoc, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd Główny Towarzystwa
im. Marii Konopnickiej
w Warszawie