Obraz085m

19 stycznia 2010 roku w Przedborzu odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki Ochotniczych Hufców Pracy – Młodzieżowego Centrum Kariery. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta Przedborza - Miłosz Naczyński oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim - Włodzimierz Pawlak.

Placówka powstała w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”- Priorytet I Działanie 1.3. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży w wieku 15-25 lat dostępu do ogólnopolskiego, kompleksowego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Uruchomienie Młodzieżowego Centrum Kariery było możliwe dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta Przedborza - Miłosza Naczyńskiego w sprawy społeczne czyli: wyrównywanie szans edukacyjno- zawodowych młodzieży oraz ułatwienie dostępu do usług rynku pracy. W tym celu zostało podpisane porozumienie o współpracy, w ramach którego Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy otrzymała od Samorządu Przedborza nieodpłatnie dwa pomieszczenia biurowe na prowadzenie działalności merytorycznej. Wspomniane pomieszczenia mieszczą się w Miejskim Domu Kultury
w Przedborzu.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego - Marek Mazur, Wicewojewoda Łódzki, Przewodnicząca Rady Programowej przy ŁWK OHP - Krystyna Ozga, Komendant Wojewódzki OHP w Łodzi - Antoni Urbanek, Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, Radny Powiatu Radomszczańskiego - Wojciech Szwedowski, Przewodniczący Rady Gminy Przedbórz - Krzysztof Zawisza, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego - Małgorzata Kania, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku - Zofia Orzeł, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach - Ryszard Targowski, Sekretarz Miasta Przedborza - Wojciech Karbownik, Wójt Gminy Ręczno - Marek Sroka, Wójt Gminy Masłowice - Bogusław Gontkowski, Radni Gminy Przedbórz - Grzegorz Trzeciak, Marianna Padula, Katarzyna Barabasz, Władysław Obarzanek, Stanisław Cieciura, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu - Małgorzata Błaszczyk, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu - Renata Łuczyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu - Renata Kozieł, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przedborzu - Mirosław Cieciura, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu - Waldemar Łatacz, Ks. Wikariusz z Parafii Przedbórz - Rafał Pietrasiak, doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim oraz młodzież ze szkół: Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przedborzu. W uroczystości uczestniczyły również media: Telewizja NTL, Radio Łódź oraz dziennikarze z ,,Komu i Czemu”, ,,Po Prostu Informacje”, „Dziennik Łódzki”.

Młodzieżowe Centrum Kariery oferuje: zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, wykłady oraz warsztaty na temat aktywnych form poszukiwania pracy, badanie preferencji i predyspozycji zawodowych, pomoc w planowaniu kariery zawodowej oraz dostęp do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

Tekst: Halina Mikuszewska, doradca zawodowy w MCK w Przedborzu