3maja2010_109m2 – 3 maja 2010 r. odbył się w Przedborzu II Polonijny Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej połączony z inauguracją obchodów 100. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej.

Do Przedborza przyjechały chóry i zespoły polonijne z Białorusi i Ukrainy. 2 maja koncertowały gościnnie w kościołach w Pilczycy, Łopusznie, Fałkowie, Wielgomłynach i Przedborzu.

Natomiast 3 maja w godzinach rannych wzięły udział we mszy św. kościele w Górach Mokrych. Następnie uświetniły uroczystą mszę św. w kościele w Przedborzu odprawioną w intencji Ojczyzny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

O godz. 15.30 w Miejskim Domu Kultury rozpoczęła się uroczysta inauguracja obchodów 100. Rocznicy śmierci Marii Konopnickiej patronki Towarzystwa Jej imienia. Uroczystość rozpoczęła się wspomnieniem o tragicznie zmarłym aktorze Wojciechu Siemionie i minutą ciszy dla uczczenia Jego Pamięci.

W bieżącym roku odbędzie się w Przedborzu szereg imprez poświęconych rocznicy śmierci Poetki organizowanych wspólnie przez Miejski Dom Kultury oraz Towarzystwo im. Marii Konopnickiej. W koncercie inauguracyjnym wystąpiły chóry „Głos znad Niemna” z Grodna, „Polesie” z Brześcia, „Sursum Corda” z Sambora, „Złocisty Promień” z Radomska oraz Polonijny Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” z Grodna. Podczas występów wykonawcy zaprezentowali utwory patriotyczne, religijne i ludowe. Wystąpił również laureat Ogólnopolskich Spotkań z Poezją Marii Konopnickiej, Igor Żebrowski z Łodzi.

Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, radni oraz przedstawiciele jednostek oświatowych. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele chóru „Głos znad Niemna” na ręce Burmistrza Przedborza Miłosza Naczyńskiego złożyli organizatorom podziękowania za zaproszenie, organizację koncertów i uroczystości rocznicowych, wręczając obraz z pejzażem rzeki Niemen, namalowany przez plastyka ze Związku Polaków Białorusi. Tym miłym akcentem zakończyły się rocznicowe uroczystości.

Na następne zapraszamy w dniach 22 – 23 maja, kiedy to odbędą się coroczne Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej.

Tekst: MDK