W dniach od 8 do 15 maja 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu obchodzony był „Tydzień Bibliotek”, znany również jako „Dni otwarte Bibliotek”, mający na celu upowszechnianie czytelnictwa.

Podczas tegorocznego „Tygodnia Bibliotek” w przedborskiej bibliotece odbyły się: zajęcia plastyczne dla przedszkolaków, lekcje biblioteczne poświęcone naszemu miastu oraz Marii Konopnickiej, czytanie dzieciom bajek przez zaproszonych gości, wycieczki połączone ze zwiedzaniem biblioteki, recytacja wierszy i śpiewanie piosenek przez najmłodszych czytelników, oraz rozwiązanie dwóch konkursów: plastycznego „Ulubiony utwór Marii Konopnickiej” i wiedzy „O życiu i twórczości Marii Konopnickiej”.

 

W pierwszym dniu obchodów, odbyły się zajęcia plastyczne poświęcone przyrodzie. W zajęciach udział wzięła grupa sześciolatków z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu z panią Wiesławą Poźniak. Dzieci obejrzały znajdujące się w bibliotece książki poświęcone krajobrazom, dowiedziały się co to jest las, a co park i jakie rośliny i zwierzęta tam występują. Następnie przedszkolaki wyklejały własne pejzaże, które zostały powieszone w czytelni przedborskiej biblioteki.

 

Zdjęcia 11.05.2010r. - sześciolatki

 

11 maja 2010 roku odbyły się zajęcia plastyczne z grupą czterolatków, które przyszły z panią Klaudią Perkowską. Wiersze z tomu „Przygoda Kropelki” Alicji Patey-Grabowskiej przeczytała przedszkolakom dyrektor przedborskiej biblioteki - Sylwia Tymińska. Dzieci na podstawie przeczytanych utworów wykonały rysunki, które znajdują się w czytelni.

 

Zdjęcia 11.05.2010r. - czterolatki

 

W dniu 12 maja 2010 roku grupa sześciolatków z panią Bożeną Wodzicką wysłuchały bajek Juliana Tuwima: „Lokomotywa”, „Rzepka” i „Słoń Trąbalski”, które przeczytał Sekretarz Miasta Przedborza pan Wojciech Karbownik.

 

Zdjęcia 12.05.2010r.

 

Podczas „Tygodnia Bibliotek” rozwiązany został konkurs plastyczny „Ulubiony utwór Marii Konopnickiej”. W konkursie udział wzięło ogółem 46 dzieci z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 1-3 i dla klas 4-6. Konkurs był związany z trwającymi w 2010 roku uroczystościami obchodów setnej rocznicy śmierci Marii Konopnickiej, która jest patronem biblioteki. W dniu 13 maja 2010 roku wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy uczestnikom konkursu plastycznego w kategorii klasy 4-6.

Lista osób nagrodzonych:

  1. Ewelina Trzeciak

  2. Marcin Jakubczyk

  3. Jacek Karliński

Wyróżnienia otrzymali: Oskar Ględa, Jakub Łyszczarek, Nikodem Wołoszyn.

Prace uczestników konkursu plastycznego można oglądać w czytelni przedborskiej biblioteki.

 

Zdjęcia 13.05.2010r. - rozwiązanie konkursu plastycznego

 

Również 13 maja 2010 roku odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy V „a”, którą poprowadził Sekretarz Miasta Przedborza - Wojciech Karbownik. Lekcja była poświęcona naszemu miastu.

 

Zdjęcia 13.05.2010r.

 

W dniu 14 maja 2010 roku odbyła się lekcja poświęcona życiu i twórczości Marii Konopnickiej, w której udział wzięły dzieci z klasy I „c” z panią Elżbietą Lizińczyk. Podczas spotkania dzieci samodzielnie przeczytały wiersze Marii Konopnickiej z tomu „Jadą, jadą dzieci drogą…” a następnie zaśpiewały piosenki z przedstawienia „Na jagody”, do którego się przygotowują.

Również w tym dniu rozwiązano konkurs plastyczny w kategorii klasy 1-3.

Nagrody otrzymali:

  1. Piotr Mikuszewski

  2. Weronika Gaj

  3. Miłosz Kozłowski.

Zdjęcia 14.05.2010r. - rozwiązanie konkursu plastycznego

 

Zdjęcia – prace konkursowe


Przebieg „Tygodnia Bibliotek 2010” w Filii nr 1 w Górach Mokrych

 

Podczas tegorocznego „Tygodnia Bibliotek” w bibliotece w Górach Mokrych odbyły się lekcje biblioteczne, połączone ze zwiedzaniem biblioteki i czytaniem dzieciom fragmentów książek. Celem wizyt w bibliotece było rozbudzenie w dzieciach nawyku czytania i szacunku do książek

 

W dniu 10 maja 2010 roku bibliotekę w Górach Mokrych odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych z klasy „0” z panią Bożeną Ciszewską.

 

Zdjęcia 10.05.2010r. - klasa 0

 

W dniu 11 maja 2010 roku do biblioteki przyszli uczniowie klasy pierwszej z panią Joanną Sawą.

 

Zdjęcia 11.05.2010r. - klasa I

 

12 maja 2010 roku bibliotekę w Górach Mokrych zwiedzała klasa druga z panią Beatą Brodzik.

 

Zdjęcia 12.05.2010r. - klasa II

 

W dniu 13 maja 2010 roku odbyła się lekcja poświęcona patronce biblioteki, w której udział wzięli uczniowie z klasy III z panią Haliną Kokosińską. Podczas spotkania dzieci recytowały ulubione utwory Marii Konopnickiej. Lekcja była związana z trwającymi w 2010 roku obchodami setnej rocznicy śmierci pisarki.

 

Zdjęcia 13.05.2010r. - klasa III

 

Również w dniu 13 maja 2010 roku odbył się konkurs wiedzy „O życiu i twórczości Marii Konopnickiej”. W konkursie udział wzięło 14 uczniów z klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Monika Mechelewska-Sobczyk - nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych.

 

Zdjęcia 13.05.2010r. - klasa VI

 

W dniu 15 maja 2010 roku w Górach Mokrych odbyło się uroczyste zakończenie obchodów VII edycji „Tygodnia Bibliotek”. Na początek, Anna Hyska - kierownik Filii nr 1 w Górach Mokrych, powitała przybyłych gości, następnie odczytano historię biblioteki. Przybyła na to spotkanie grupa harcerzy z zastępu „ZIEMIA” z 26 Przedborskiej DH „Żywioły” z drużynową - panią Joanną Rutowicz, przeczytała gościom wiersze i anegdoty dotyczące książki i biblioteki, oraz fragmenty książek: „Król Maciuś Pierwszy” J. Korczaka i „Baśnie” J. Ch. Andersena. W części artystycznej zostały odśpiewane piosenki poświęcone bibliotece. Następnie harcerze zaprosili gości do wspólnej zabawy i śpiewania piosenek harcerskich.

Podczas spotkania wręczono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy „O życiu i twórczości Marii Konopnickiej”.

Nagrody w konkursie otrzymali:

  1. Klaudia Łazaj

  2. Magdalena Skwarek

  3. Mariola Jarosz

 

Wśród najlepszych czytelników nagrodzeni zostali: Ola Kawka, Anna Michalska, Beata Sobczyk, Dominika Deryło, Julia Wicik, Gabrysia Wrzeszcz, Katarzyna Kawka, Zuzanna Madejska, Norbert Gruczek, Kamil Szklarz. Dyplomy otrzymali najmłodsi czytelnicy: Dawid Gruczek, Ola Szklarz, Filip Madejski. Dyplomy dla najaktywniejszych czytelników przyznano: Kinga Staszczyk, Patrycja Hajduk, Izabela Jarosz, Amanda Zaucha, Agnieszka Hajduk, Aneta Kopeć. Dyplom przekazano również Zastępowi Harcerskiemu „ZIEMIA” za uświetnienie obchodów zakończenia „Tygodnia Bibliotek 2010”.

 

Zdjęcia 15.05.2010r. - zakończenie

 

Celem „Tygodnia Bibliotek”, organizowanego corocznie przez biblioteki, jest upowszechnienie czytelnictwa w społeczeństwie, popularyzowanie książki i zachęcenie do częstego korzystania z wielorakich usług jakie zapewnia współczesna Biblioteka. Dzięki temu, czytelnictwo również w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu każdego roku wzrasta. I tak, dla porównania: w 2004 roku z usług biblioteki skorzystały 692 osoby, a w 2009 roku w przedborskiej bibliotece było już 1.028 czynnych czytelników (i ciągle zapisują się nowi czytelnicy). To wyraźnie dowodzi, że takie „akcje” mają sens.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

i Filia nr 1 w Górach Mokrych

dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach

„Tygodnia Bibliotek 2010”,

czytelnikom, przybyłym gościom,

dzieciom, młodzieży i ich wychowawcom,

panu Burmistrzowi i panu Sekretarzowi Miasta Przedborza,

dyrektorom i nauczycielom z zaprzyjaźnionych placówek:

Samorządowemu Przedszkolu w Przedborzu,

Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Przedborzu,

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych,

Zastępowi „ZIEMIA” z 26 Przedborskiej DH „Żywioły”

oraz wszystkim nie wymienionym.

Dziękujemy i Zapraszamy ponownie w przyszłym roku.

 

Tekst: S.T.