Informacja o sytuacji na rzekach: Pilica i Czarna

 

Z dniem 19.05.2010r. Burmistrz Miasta Przedborza ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Według posiadanych informacji zebranych od sołtysów i własnej obserwacji Urząd Miejski w Przedborzu informuje, że obecny stan wody na rzece Czarnej nie jest bezpośrednim zagrożeniem na terenie gminy dla gospodarstw rolnych i prywatnych posesji z uwagi na obniżający się stan wody w ciągu doby o ok. 30 cm.

Stan rzeki Pilicy odczytany na wskaźniku o godz. 9.00 wyniósł 472 cm n.p.m /stan alarmowy 400 cm/ woda obecnie wzrasta z godziny na godzinę. Obecnie rzeka Pilica miejscami wystąpiła dość znacznie z brzegów powodując zalanie łąk i pól. W samym mieście Przedborzu w godzinach rannych ewakuowano 1 gospodarstwo rolne wraz z rodziną przy ul. Browarnej /w tym 1 osoba niepełnosprawna, którą umieszczono w Izbie Chorych w Przedborzu / przy ul.Ogrodowej.

Zagrożone są dwa gospodarstwa domowe, wydano worki w ilości 100 szt. dla tych właścicieli na ich prośbę. Sytuacja powodziowa monitorowana jest na bieżąco.

Gwałtowny przyrost wody o 84 cm miał miejsce w dniach 19.05.2010 do godzin rannych dnia 20.05.2010r.

Stan wody na godzinę 12.00 wynosił 478 cm n.p.m. Obecnie stan ten wzrasta powoli tj. od godziny 9.00 do godz. 12.00 wzrósł o 6 cm.

Według posiadanych informacji od Burmistrza miasta Koniecpola woda na terenie miasta Koniecpol od dnia 19.05.2010 r. opadła o 50 cm i uważa, że ta tendencja się utrzyma.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o sytuacji powodziowej i stanie wód na rzece Pilicy.

 

Burmistrz Miasta Przedborza

 

Rzeka Czarna:

 

 

Rzeka Pilica: