Według posiadanych informacji zebranych od sołtysów i własnej obserwacji Urząd Miejski w Przedborzu informuje, że obecny stan wody na rzece Czarnej nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla mieszkańców z miejscowości Żeleźnica, Zagacie oraz gospodarstw rolnych i prywatnych posesji z uwagi na obniżający się stan wody w ciągu doby o następne 20 cm.

Obecny stan rzeki Pilicy odczytany na wskaźniku o godz. 7.30 wyniósł 474 cm n.p.m /stan alarmowy 400 cm/ woda od godziny 16.00 dnia 20.05.2010 zaczęła nieznacznie się obniżać, obniżyła się o 10 cm w okresie 15 godzin, nadal jest tendencja obniżania się poziomu wody. Obecny stan na godz. 15.00 wynosi 4,70 n.p.m. Rrzeka Pilica nie stanowi dalszego zagrożenia dla mieszkańców miasta Przedborza oraz wsi Grobla, Taras, Faliszew położonych w sąsiedztwie tej rzeki.

Nadmieniam, iż nie została uszkodzona sieć wodno–kanalizacyjna na bieżąco jest dostarczana woda do zakładów produkujących żywność oraz mieszkańców miasta i gminy.

Oczyszczalnia miejska w Przedborzu nadal funkcjonuje mimo podtopienia, podjęto wcześniej działania zabezpieczające przed powodzią przez kierownika odpowiedzialnego za tą sieć, nie doszło do uszkodzenia kanałów ściekowych i wypływu ścieków do rzeki Pilicy.

 

Tekst: J.M.