W dniach 24-31 maja 2010r. w siedzibie MCK OHP w Przedborzu przy ul. Rynek 15 odbyły się „Dni Otwarte” pod hasłem: „Zawody w kolorach.” Celem przedsięwzięcia była promocja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz zakresu usług, które oferuje nowopowstała, wyspecjalizowana jednostka Ochotniczych Hufców Pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery, jak również przekazanie informacji dotyczących plusów
i minusów pracy w określonym, wybranym zawodzie. W ramach „Dni otwartych ” młodzi ludzie wzięli udział w prelekcjach, pogadankach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych i konsultacjach indywidualnych. Prelekcji i pogadanek dotyczących specyfiki pracy w zawodzie, dokonali zaproszeni przedstawiciele wybranych grup zawodowych: leśnik, położna, ratownik medyczny, doradca zawodowy oraz policjant i policjantka. W ramach spotkań informacyjnych zostały przekazane informacje dotyczące podstawowych usług rynku pracy, informacje dotyczące zawodów, sytuacji na rynku pracy, została przedstawiona oferta szkoleniowa firmy „Creator” z Piotrkowa Trybunalskiego, oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku oraz informacja dotycząca możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zainteresowane osoby, które odpowiedziały na propozycję MCK OHP to głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, szkoły gimnazjalnej, absolwenci oraz młodzież poszukująca pracy i bezrobotna. Każdy uczestnik „Dni otwartych” otrzymał materiały informacyjne na temat OHP, MCK i ulotki o zawodach oraz mógł skorzystać z poczęstunku.

 

Fotoreportaż z przebiegu „Dni Otwartych MCK OHP w Przedborzu.

 

1

Pan Grzegorz Brodzik – leśniczy podczas spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu.

 

2

 

24.05.2010r. Prelekcja leśnika – Pana Grzegorza Brodzika na temat pracy w zawodzie skierowana do młodzieży uczącej się.

 

3

 

25.05.2010r. Doradca zawodowy MCK OHP z Przedborza– Halina Mikuszewska promuje placówkę na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Opocznie.

 

 

4

26.05.2010r. Grupowa informacja zawodowa z udziałem położnej – Pani Bożeny Kłobuckiej.

 

Od lewej: Halina Mikuszewska – doradca zawodowy MCK OHP Przedbórz, pani Bożena Kłobucka – położna z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Przedborzu, pani Anna Skorupska – pedagog szkolny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, uczennica.

 

 

5

27.05.2010r. Ratownik medyczny – Pan Piotr Dziuba podczas grupowej informacji zawodowej z młodzieżą uczącą się.

 

 

6

 

28.05.2010r. Doradca zawodowy z PUP w Radomsku – Pani Edyta Tazbir podczas grupowego spotkania informacyjnego z młodzieżą bezrobotną i poszukującą zatrudnienia.

 

Od lewej: Pani Małgorzata Błaszczyk – Dyrektor MDK w Przedborzu, Pani Edyta Tazbir – doradca zawodowy.

 

 

7

28.05.2010r. Katarzyna Kołodziej- Hubka przedstawia ofertę szkoleniową firmy „Creator” z Piotrkowa Trybunalskiego dla młodzieży poszukującej zatrudnienia.

 

 

8

31.05.2010r. Grupowa informacja zawodowa dotycząca pracy w policji z udziałem policjanta - Pana Roberta Banaszczyka i policjantki - Pani Eweliny Dąbrowskiej- Gaj.

Od lewej: p. Robert Banaszczyk, Halina Mikuszewska, p. Ewelina Dąbrowska- Gaj.

 

 

 

9

Młodzież ucząca się podczas grupowej informacji zawodowej dotyczącej pracy w policji.

 

 

 

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP powstało dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta Przedborza – Pana Miłosza Naczyńskiego w sprawy społeczne, czyli wyrównywanie szans w dostępie do usług rynku pracy oraz wsparcie młodzieży w wyborach edukacyjno – zawodowych.

Projekt „OHP jako realizator usług runku pracy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

 

Tekst i zdjęcia: Halina Mikuszewska, doradca zawodowy MCK OHP w Przedborzu.