Burmistrz Miasta Przedborza zawiadamia o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w  gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską powodzi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie Gminy Przedbórz. Właściciele poszkodowanych gospodarstw  mogą składać  wnioski, z prośbą o oszacowanie strat przez gminną komisję, w terminie do 25 czerwca 2010 r. (dotyczy również osób, które zostały wpisane na listy składane przez sołtysów lub indywidualnie złożyły podanie  do 9 czerwca 2010 r.).

Wnioski złożone po terminie (25 czerwca 2010 r.) pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularze wniosków i wzór wypełnionego wniosku można uzyskać u sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, pok. 7 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Poniżej pliki do pobrania:

Informacja dla rolników

Wniosek o szacowanie szkód

Załącznik do wniosku o szacowanie szkód

Wzór wypełnienia wniosku o szacowanie szkód

Wzór wypełnienia załącznika do wniosku o szacowanie szkód