wychodząc naprzeciw potrzebą związanym z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz mając na uwadze art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), w związku z obowiązkiem wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – uprzejmie informuję, że została wprowadzona dodatkowa  procedura wydawania ww. dokumentu, tj. forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesyłany  na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).  W związku z powyższym proszę Państwa  o dopuszczenie takiej formy dokumentu przedkładanego przez producentów rolnych wraz  z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, tj. informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie (forma papierowa podpisana elektronicznie), jak również proszę o jak najszersze udostępnienie  informacji o możliwości ubiegania się o dokument w tej formie wśród producentów rolnych.