Burmistrz Miasta Przedborza zaprasza 31 lipca 2010r. (sobota)

na

IV TURNIEJ  PIŁKI  PLAŻOWEJ

O   P U C H A R    B U R M I S T R Z A  M I A S T A   P R Z E D B O R Z A,

który połączony będzie z letnią imprezą Radia Łódź pod hasłem

„ W a k a c y j n e   s z l a k i   R a d i a  Ł ó d ź – Ł ó d z k i e  2 0 1 0 ”

i   „18   Z a w o d a m i   W ę d k a r s k i m i”

 

Turniej piłki plażowej rozpocznie się o godz. 16.00.

Natomiast zawody Wędkarskie odbywać się będą w godz. od 14.30 do 17.00.

 

Miejscem imprezy  będzie boisko przy małym zalewie w Przedborzu, ul. Turystyczna.

 

Zapisy drużyn będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu, pod numerem tel.: (44) 781- 22 - 61 do 65 oraz na miejscu w sobotę do godz. 16.00 (piłka siatkowa), do godz. 14.00 (zawody wędkarskie). Wymagane informacje: imię, nazwisko, wiek uczestników oraz miejsce  zamieszkania.

 

Imprezy towarzyszące: przeciąganie liny, rzut piłką lekarską.

 

Dodatkowymi atrakcjami będą:

- lot z doświadczonym pilotem na paralotni;

- możliwość rekreacyjnego pływania łodzią airboat po zbiorniku wodnym przy minimalnym zanurzeniu dużej prędkości i niewiarygodnej zwrotności.