Burmistrz Miasta Przedborza, Towarzystwo im. M. Konopnickiej, Miejski Dom Kultury w Przedborzu zapraszają na XIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w 100. rocznicę śmierci Poetki pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Festiwal odbędzie się w dniach 12 – 15 sierpnia 2010 r.

 

12 sierpnia 2010 r. /czwartek/

godz. 9.00 – powitanie uczestników festiwalu /sala MDK/

– konkurs recytatorski

godz. 15.00 – uroczyste otwarcie Festiwalu /Rynek/

– Koncert „Artyści zagraniczni z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji w hołdzie M. Konopnickiej w 100. rocznicę śmierci Poetki”

 

13 sierpnia 2010 r. /piątek/

godz. 9.00 – konkurs recytatorski /sala MDK/

godz. 15.00 – konkurs poezji śpiewanej

 

14 sierpnia 2010 r. /sobota/

godz. 10.30 – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową M. Konopnickiej w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych

godz. 11.00 – msza św. odpustowa w Kościele w Górach Mokrych

godz. 12.00 – występy artystyczne uczestników /Góry Mokre/

godz. 19.00 – recital Krzysztofa Cwynara / Przedbórz - Rynek/

godz. 20.00 – recital Bogusława Meca

godz. 21.00 – występ grupy Hip – hop z Przedborza

godz. 22.00 – dyskoteka pod gwiazdami

 

15 sierpnia 2010 r. /niedziela/

godz. 10.00 – poranek poetycki z udziałem poetów zagranicznych oraz polskich /sala MDK/

godz. 12.00 – uroczysta msza św. w Kościele w Przedborzu z udziałem uczestników festiwalu

godz. 15.00 – ogłoszenie wyników, koncert finałowy

godz. 19.00 – występ Bohdana Łazuki