P8160007m

Uczestnicy kolejnej Parafialnej Pieszej Pielgrzymki we wtorek (tj. 24.08.2010 r.) dotarli na Jasną Górę. 230 pątników wyruszyło z Kościoła p. w. Św. Aleksego 22 sierpnia. Droga do Częstochowy zajęła im 3 dni. Pełni entuzjazmu, z pieśnią na ustach pokonywali trasę swej wędrówki. Jedni wyruszyli w tę drogę po raz pierwszy, dla innych to już tradycja. Najmłodszym uczestnikiem jest dwulatek, najstarszy liczy sobie 76 lat.

Tekst: W.K.