P8280107m5 września 2010r. Gmina Przedbórz brała udział w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich, które przyciągnęły około 30 tys. rolników. Delegacja z naszej gminy, w składzie: Burmistrz Miasta Przedborza, Sekretarz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu, sołtysi oraz radni, uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. Podczas mszy świętej zostały poświęcone wieńce żniwne i bochenki chleba, przyniesione przed ołtarz przez delegacje rolników z różnych części kraju w tym również przez naszą gminę.
Tekst: E.K.