DSC01937mW 2010 roku obchodzona jest w całej Polsce 20 rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 roku po przemianach ustrojowych w naszym kraju przeprowadzono pierwsze wolne wybory do władz lokalnych.
20-lecie samorządu w Przedborzu uczczono w piątek 24 września w Miejskim Domu Kultury. Uroczystą sesję Rady Miejskiej z udziałem radnych i burmistrzów pięciu kadencji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zawisza. W obchodach wzięli udział także przedstawiciele samorządu powiatowego i wojewódzkiego, na czele z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego Markiem Mazurem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Radomszczańskiego Jakubem Jędrzejczakiem. Wśród zaproszonych gości byli także sołtysi z naszej gminy. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Przewodniczący Rady Miejskiej II kadencji Antoni Auguścik, Przewodnicząca Rady III kadencji Hanna Szczepańska-Gaj i aktualny Przewodniczący Krzysztof Zawisza oraz Burmistrz III i IV kadencji Wojciech Ślusarczyk, jak również pełniący tę funkcję obecnie Burmistrz Miasta Miłosz Naczyński. W ten sposób podsumowano dokonania 20 lat lokalnej samorządności na terenie miasta i gminy Przedbórz. Odczytano listy od osób, które nie mogły przybyć na uroczystości, m.in. od burmistrza I kadencji Lucjana Cerkaskiego i Wicewojewody Łódzkiego Krystyny Ozgi. Nie zapomniano także o przedborskich radnych, którzy już nie żyją. Przewodniczący oraz burmistrzowie poprzednich kadencji otrzymali na zakończenie pamiątkowe albumy, natomiast wszystkim radnym wręczone zostały pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami i drobne upominki.
Uroczystą sesję uświetnił koncert z muzyką Fryderyka Chopina - pieśni w wykonaniu Karoliny Sambor-Kobiałki (sopran) i Pawła Pawlika na fortepianie.

W ramach jubileuszowych obchodów po sesji dokonano oficjalnego otwarcia i poświęcenia zmodernizowanego ciągu komunikacyjnego dróg ul. Mostowej i Pocztowej, które wykonano z udziałem środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Fot. P. Grabalski