Informujemy, że Gmina Przedbórz pozyskała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotację na remont drogi relacji Zagacie – Góry Mokre – Józefów - Boża Wola. Uzyskane dofinansowanie w wysokości niemal ćwierć miliona złotych pozwoli na przeprowadzenie w przyszłym roku kompleksowego remontu nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi o łącznej długości przekraczającej 2,5 km. Inwestycja swoim zakresem obejmie dwa odcinki. Pierwszy - od miejscowości Zagacie do skrzyżowania z drogą powiatową w Górach Mokrych. Drugi odcinek o długości ponad 800 m w miejscowości Józefów (w kierunku Dobromierza).

Jest to kolejna (po przebudowie ulicy Mostowej i Pocztowej w Przedborzu) inwestycja realizowana przez Gminę z udziałem środków pozyskanych z Programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Wysokośc dofinansowania wynosi 50%.