Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 21:00 dnia 11.11.2021 do godz. 10:00 dnia 12.11.2021
Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosiła od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Leszek Szaradowski
Godzina i data wydania godz. 13:14 dnia 11.11.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/radomszczański od 21:00/11.11 do 10:00/12.11.2021 widzialność 100 m.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu