Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przedborzu rozpoczęły się, jak co roku, zbiórką na placu Urzędu Miejskiego, skąd wszystkich zebranych przedborska orkiestra dęta z jej kapelmistrzem Wojciechem Todynkiem poprowadziła do kościoła parafialnego.
W tym roku przypada 92 rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, bowiem 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi, dlatego ten dzień pozostaje oficjalnym początkiem odrodzonej po zaborach Rzeczypospolitej.
Msza święta w intencji Ojczyzny o godz. 12-ej, którą celebrowali ks. Sławomir Spychaj i ks. Jacek Małecki, zgromadziła w tym roku wielu mieszkańców naszego miasta i gminy. Po mszy św. patriotyczny pochód władz miejskich, przedstawicieli szkół wraz z pocztami sztandarowymi, przedborskich harcerzy, kombatantów i mieszkańców miasta przemaszerował przy akompaniamencie orkiestry pod Pomnik Partyzantów, pod którym delegacja Rady Miejskiej złożyła kwiaty. Uczestnicy pochodu przeszli następnie pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wiązanki kwiatów złożyły również inne delegacje, a Burmistrz Przedborza Pan Miłosz Naczyński wygłosił swoje przemówienie. Druga część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury i rozpoczęła się od odegrania Hymnu państwowego przez przedborską orkiestrę dętą, po którym okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Zawisza. Na zakończenie, w części artystycznej młodzież z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przedstawiła przygotowaną przez siebie uroczystą akademię.
Tekst: R.W.