Burmistrz Miasta Przedborza informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach nowopowstałego programu pn.: „ZINTEGROWANY PROGRAM DOTACJI DO 70 % NA ZAKUP ZESTAWÓW SOLARNYCH” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pozarządowych Organizacji Pomocowych. Bliższe informacje w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, w Referacie Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych (pokój nr 7) lub pod nr tel. 44 781 22 61 wew. 13.
W przypadku zainteresowania w/w programem zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z mieszkańcami, o którym powiadomimy w najbliższym czasie.