Towarzystwo im. Marii Konopnickiej informuje, iż w dniach 18 -19 grudnia 2010r. w Przedborzu i Górach Mokrych odbył się XX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Ekologicznej. W ramach imprezy odbyła się także wycieczka po Przedborskim Parku Krajobrazowym.

Program edukacji ekologicznej został zrealizowany dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oprócz wykonawców biorących udział w XX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Ekologicznej licznie uczestniczyli mieszkańcy z terenu Gminy Przedbórz oraz ościennych gmin powiatu koneckiego i włoszczowskiego woj. świętokrzyskiego.

 

Władysław Obarzanek