INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 30.04.2022 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.00 dnia 30.04.2022 r. do godz. 24.00 dnia 30.04.2022 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji automatycznych

Dzień 30.04.2022 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 30.04.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Łódź - rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/ul. Bandurskiego; Radomsko - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.

Do pobrania:

treść informacji