Drukuj

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 08.05.2022 r. godz. 7.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 7.00 dnia 08.05.2022 r. do godz. 24.00 dnia 08.05.2022 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji automatycznych: Dzień 08.05.2022 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 08.05.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Radomsko - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.

Do pobrania:

treść informacji