Drukuj

Uprzejmie informuję, iż z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomsku organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: MPI). 

W związku z powyższym, zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formule dyżuru w ramach MPI. Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawimy możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych a ponadto przybliżymy tematykę PPP oraz możliwości realizowania projektów w tej formule. 

Konsultacje odbędą się w dniu 16 maja br. w godzinach 11.30 – 14.00 w Starostwie Powiatowym w Radomsku (ul. Leszka Czarnego 22). Zachęcamy wszystkich mieszkańców Państwa Gminy do udziału w konsultacjach.

bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej