Informujemy, że w dniach 08 - 09.02.2011r. została przeprowadzona kontrola ex-post w miejscu realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Przedmiotem czynności kontrolnych było stwierdzenie czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z dokumentacją. Miło nam poinformować, że w czasie dwudniowej kontroli zespół kontrolny nie ujawnił żadnych nieprawidłowości ze strony beneficjenta (czyt. Gminy Przedbórz) i nie wniósł żadnych uwag ani zaleceń w sprawie zrealizowanej w Przedborzu inwestycji.