Drukuj

Edycja Trzecia PGR

Informujemy, iż Gmina Przedbórz w Trzeciej Edycji Naboru Wniosków „Edycja Trzecia - PGR” o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 960 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche”. Wartość dofinansowania to aż 98% wartości całkowitej inwestycji.

Głównym celem inwestycji będzie zapewnienie bieżącej wody mieszkańcom. Dzięki inwestycji powstanie długo wyczekiwana sieć wodociągowa oraz zostanie wykonana modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche. Z uwagi na powstającą nową zabudowę na obszarze objętym wnioskiem konieczne jest rozbudowanie sieci celem zapewnienia przez Gminę zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę. Realizacja inwestycji pozwoli na wywiązanie się Gminy z ustawowego obowiązku zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Istniejąca sieć jest niewystarczająca i nie zapewnia rosnącego zapotrzebowania mieszkańców na wodę. W związku z czym jesteśmy tym bardziej wdzięczni za okazane wsparcie. Bez udzielonego dofinansowania na wskazaną inwestycję nie bylibyśmy w stanie zaspokoić, tak ważnych a zarazem podstawowych dla mieszkańców Gminy Przedbórz potrzeb.

Na ręce Pani Anny Milczanowskiej Poseł na Sejm RP składam serdeczne podziękowania dla parlamentarzystów z naszego okręgu za zaangażowanie w sprawy społeczności przedborskiej.

 

Wiesława Janosik

Burmistrz Miasta Przedborza