LUDZIE ŚRODKOWEGO NADPILICZA NA PRZESTRZENI WIEKÓW