Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawiska Upał
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
oraz powiaty: bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, Łódź, pabianicki, pajęczański,poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Sytuacja meteorologiczna W wielu miejscach temperatura powietrza osiągnęła od 26°C do 28°C. W najbliższych 1-2 godz.
temperatura przekroczy 30°C. Temperatura maksymalna dziś wyniesie od 33°C do 36°C.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Godzina i data wydania godz. 09:19 dnia 21.07.2022
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu