logo_nsp_2011Informujemy, że w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) przeprowadzany jest przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Poniżej załączone zostały plakaty, informacja GUS oraz ulotka promująca NSP.


Ulotka
Plakat 1
Plakat 2
Plakat 3