Informujemy, iż w lutym 2011r. zostały wydane foldery pn.: „Przewodnik Przyrodniczo-Edukacyjny Ziemi Przedborskiej”. Celem wydania w/w Przewodnika jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, przedstawienie chronionej flory i fauny znajdującej się na terenie  Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

„Przewodnik Przyrodniczo – Edukacyjny Ziemi Przedborskiej został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, www.wfosigw.pl”

Tekst: P.M.
wfosigw