Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” i podpisała porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację ww. zadania.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W tej edycji przedsięwzięcia dofinansowane zostały: sześć wycieczek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, dwie wycieczki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych. Organizowane są wycieczki w dwóch grupach wiekowych: jedna dla uczniów klas I-III, druga dla uczniów klas IV-VIII.

Wsparcie finansowe przyznane jest w formie dotacji celowej, w wysokości do 80% poniesionych kosztów, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć:

w przypadku wycieczki jednodniowej kwoty do 5 000,00 zł,

w przypadku wycieczki dwudniowej kwoty do 10 000,00 zł,

w przypadku wycieczki trzydniowej kwoty do 15 000,00 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Całkowity koszt zadania w Gminie Przedbórz to 72 270,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Edukacji i Nauki to 57 816,00zł.

Wkład własny na realizację zadania zapewniony został przez wpłaty rodziców.

logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

logo Polski Ład

logo Poznaj Polskę