Drukuj

Mamy przyjemność poinformować, że projekt pod nazwą "Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III” jest kolejnym projektem, na realizację którego Gmina Przedbórz uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Mamy nadzieję, że obiekt uda się odać do użytku jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. 

W ramach projektu przewidziano m.in.:
• budowę ciągu pieszego po stronie mniejszego zbiornika,
• budowę linii energetycznej oświetlenia terenu,
• budowę parkingu z placem manewrowym,
• budowę i wyposażenie pawilonu sanitarnego,
• budowę recepcji,
• wykonanie zjeżdżalni wodnej ślimakowej o długości ponad 56m,
• wykonanie plac zabaw po stronie południowo-zachodniej,
• wykonanie pola do mini golfa,
• dostawę i montaż obiektów małej architektury,
• dostawę i montaż pomostu rekreacyjnego,
• zieleń urządzoną.